Chcete investovať, ale bojíte sa rizika? Spoznajte dividendy

Dividenda je podiel na zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Keď spoločnosť generuje príjmy a akumuluje zisky, tieto zisky môžu byť buď reinvestované do podnikania, alebo vyplatené akcionárom ako dividenda. Ročná dividenda na akciu vydelená cenou akcie je dividendový výnos.

Čo sú dividendy?

Dividendy sú pravidelné platby, ktoré môžu spoločnosti vyplácať svojim investorom, aby sa podelili o zisk. Výplaty dividend zvyčajne prichádzajú vo forme hotovosti, hoci môžu byť vydané aj ako akcie alebo iné aktíva.

Investori, ktorí vlastnia akcie kótovaných spoločností, sa často rozhodnú kúpiť akcie spoločností, ktoré deklarujú pravidelné dividendy, ak hľadajú skôr príjem ako rast kapitálu.

Naša rada: kľúčom k úspešnému dividendovému investovaniu je nakupovať akcie a udržiavať si ich, aby ste mohli pravidelne dostávať dividendy vyplácané týmito spoločnosťami.

Vyberte si firmy, ktoré majú dobrý dividendový výnos a ak je to možné, v priebehu času dividendu zvyšovali. Pri investovaní máte možnosť vybrať si rôzne spoločnosti, ktoré rozdeľujú dividendy.  

Kto vypláca dividendy

Dividendy zvyčajne vyplácajú väčšie a etablované spoločnosti. Start up a začínajúce firmy dividendy zvyčajne nevyplácajú, a prípadné zisky investujú do ďalšieho rozvoja spoločnosť.

Obvyklé typy dividend

  • Predbežná dividenda : vyplácaná akcionárovi na peňažný účet vo forme preddavku na získaný zisk.
  • Doplnková dividenda : pripočítava sa k dividende, ktorá bola doručená na účet.
  • Mimoriadna dividenda : vypláca sa v prípade mimoriadnych výhod.
  • Dividenda v akciách : rozdeľuje sa v akciách namiesto v peniazoch.
  • Fixná dividenda : je to dividenda stanovená spoločnosťou nezávisle od získaných výhod.

Dividendy sú vyhľadávaným zdrojom pasívneho príjmu. Kto by sa chcel ďalej vzdelávať, tak užitočné informácie o investovaní nájde na webe Uspesnynaburze.sk.