Čo všetko potrebuje správny bar

Žiadny úspešný bar nemôže fungovať bez vhodného vybavenia. Patria sem chladiace jednotky a drezy, spotrebiče na prípravu nápojov, sklo, príbory a súvisiace príslušenstvo. Ľahkosť a rýchlosť, s akou skúsení barmani slúžia patrónom (dokonca aj vynikajúcim nápojom), je vlastne výsledkom premysleného plánovania a kvalitných barmanských potrieb. Nič z toho by nebolo možné bez potrebných nástrojov a vybavenia, ale s obrovským množstvom možností, kde vôbec začať? Tu je užitočný zoznam všet...
More